ผลิตภัณฑ์สายรัดท่อและอุปกรณ์เสริมนั้น เราคัดสรรผู้ผลิตที่ควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตสายรัดท่อ เพราะเราคำนึงถึงความสำคัญของการเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างอาคาร ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สายรัดท่อและอุปกรณ์เสริมของเรา จึงมีความคงทน และสามารถรองรับน้ำหนักของท่อต่างๆ ได้อย่างหมดห่วง