กลับ

วิศวกรขาย

01

ขอบเขตการทำงาน:

  • หาลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า ด้วยการบริการหลังการขายและการรักษาปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
  • เข้าใจสินค้าและคุณสมบัติของสินค้า รวมถึงสามารถเสนอแนะสินค้าที่เหมาะสม และแนะนำช่วยแก้ปัญหาหน้างานได้เบื้องต้น
  • ทำงานร่วมกับฝ่ายติดตั้งในการลงรายละเอียดสเปคสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

02

คุณสมบัติที่ต้องการ :

  • ประสบการณทำงาน 0-3ปี
  • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มียานพาหนะ (บริษัทมีค่าน้ำมันให้)
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน