ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.1128-2562 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์หลังคารูฟเวลล์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นผลิตจากโรงงานที่บางปะกง ฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งระบบหลังคาแบบไร้รอยเจาะยึด และแบบเจาะยึด เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะการใช้งานของลูกค้า อีกทั้งเรายังมีผลิตภัณฑ์รุ่นโปร่งแสง และรุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนด้วย

Colorbond

EAVES CLOSER

TOP-END CLOSER

CLIP

Roof Connector

fixing parts